Pašvaldībām

DGR serviss veic vairāku pašvaldību autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus, kas ietver aptuveni 50 dažāda rakstura un sarežģītības pakāpes darbus.

Kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus DGR serviss veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, DGR serviss ir deleģēts veikt šādus ikdienas uzturēšanas darbus:

1. Autoceļu, tiltu, caurteku, ikdienas uzturēšana ziemā (autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana, sniega vairogu uzstādīšana un aizvākšana, slīdamības samazināšana, caurteku ieziemošana un atkausēšana vai atsegšana, tilta balstu atbrīvošana no ledus, autoceļu apsekošana, autoceļu operatīvā apkopšana, ziemas dienesta dežūras un tml.); 

2. Tiltu, caurteku (tilta brauktuvju attīrīšana no sanesumiem un mazgāšana, tilta ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana, deformācijas šuvju kopšana, tilta margu un barjeru bojāto posmu nomaiņa, remonts, tīrīšana un krāsošana, tilta seguma bojājumu novēršana, upju gultņu un caurteku attīrīšana no sanesumiem u.tml.);

3. Satiksmes organizēšana (autobusu pieturvietu, laukumu un auto kabatu uzturēšana, u.tml.);

4. Segumu uzturēšana (melno segumu uzturēšana, grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts autoceļu uzturēšana u.tml.);

5. Autoceļu kopšana (izskalojumu likvidēšana, grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, nomaļu planēšana, profilēšana un remonts, krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs un autoceļa joslās, krūmu atvašu pļaušana, zāles pļaušana, apstādījumu kopšana, autoceļu operatīvā kopšana un autoceļa nodalījuma joslas sakopšana u.tml.);

6. Autoceļu apsekošana;

Ceļu uzturēšanas darbi notiek atbilstoši ZIEMAS un VASARAS sezonām. Autoceļa raksturojumu un vizualizāciju pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos var aplūkot šeit.

KONTAKTI

DEMONTĀŽA:
Armands Ragže
[email protected]
T. +371 22144114

TERITORIJU UZTURĒŠANA :
Edgars Duļbinskis
[email protected]
T. +371 25486277

TIRDZNIECĪBA:
Ilmārs Kalnevics
[email protected]
T. +371 29244301

Kontaktforma

captcha